Regulamin programu ambasadorskiego Green Wallbox

Regulamin Programu Poleceń
obowiązuje od 2 marca 2024 roku

Najważniejsze informacje

 1. W regulaminie używamy pojęć:
 1. Green Wallbox/my – organizator Programu poleceń, czyli Green Wallbox. Nasze pełne dane: Green Wallbox spółka z o.o., ul. Limanowskiego 3/24, 35-509 Kraków, KRS: 0000739964, NIP: 9592010823
 2. Ty – uczestnik programu;
 3. sklep internetowy – nasz sklep internetowy, dostępny pod adresem www.greenwallbox.pl;
 4. program/program ambasadorski – program, który prowadzimy na stronie: www.greenwallbox.pl/pages/program-ambasadorski
 5. klient sklepu internetowego – osoba, która została przekierowana przez Ciebie do sklepu internetowego, przy pomocy linku referencyjnego, a następnie kupiła produkty, które biorą udział w programie;
 6. link – hiperłącze, które ma specjalny identyfikator służący do popularyzacji naszych produk- tów, wygenerowane przez Ciebie w generatorze linków. Link może prowadzić do do konkretnego produktu lub listy zakupowej.
 7. kod - Twój unikatowy kod rabatowy,
 8. regulamin - ten regulamin,
 9. tabela - tabela zawierająca informacje o prowizjach i rabatach umieszczona na stronie internetowej Programu w zakładce “Prowizje i Rabaty”.
 1. Celem programu jest popularyzowanie zakupów w sklepie internetowym, dzięki linkom referencyjnym i kodom raatowym, które rozpowszechniają uczestnicy programu. 
 2. Zasady Programu opisujemy w Regulaminie. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia współpracy na zasadach odmiennych od postanowień regulaminu w oparciu o mechanizm działania programu, w szczególności w oparciu o jego rozwiązania techniczne na podstawie odrębnych porozumień. Udział w programie ambasadorskim jest:
  a. dobrowolny,
 3. bezpłatny,
 4. nieograniczony w czasie – bierzesz udział w programie, aż z niego zrezygnujesz lub Cię wykluczymy, np. za łamanie regulaminu.
 5. Jeżeli Twoje konto w programie będzie nieaktywne (nie będziesz z niego korzystał) powyżej 6 lat wtedy możemy je usunąć, wcześniej poinformujemy Cię o tym. Jeżeli nie odpowiesz na naszą wiado- mość, usuniemy Twoje konto. Masz prawo do reklamacji, zgodnie z zgodnie z pkt 63 do 67 tego regulaminu.

Na czym polega Program

 1. W Programie chcemy nawiązywać współpracę z uczestnikami, którzy będą popularyzować produkty ze sklepu internetowego, przy pomocy linków i kodów.
 2. Będziemy przyznawać Ci prowizję, za każdy produkt, który sprzedamy, a który został przez Ciebie polecony klientom, przy pomocy linku lub kodu.

Kto może wziąć udział w programie

 1. W programie mogą brać udział:
 1. osoby pełnoletnie, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
 2. osoby niepełnoletnie, które dostarczą nam na piśmie zgodę na udział od prawnego opiekuna, nie prowadzą działalności gospodarczej;
 3. osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. spółki prawa handlowego, które mają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. W programie nie mogą brać udziału:
 1. osoby pracujące lub współpracujące z Green Wallbox na podstawie zasad innych niż określone w regulaminie,
 2. członkowie rodzin osób wymienionych pod lit. a (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępni, zstępni, rodzeństwo, oraz osoby pozostające w szczególnie bliskim stosunku osobistym i osoby przysposobione przez twojego małżonka)
 1. Możesz wziąć udział w programie, jeśli:
 1. przeczytasz i zaakceptujesz regulamin;
 2. masz zdolność do czynności prawnych;
 3. spełniasz wszystkie warunki regulaminu, 
 4. założysz konto pod adresem: https://af.uppromote.com/GreenWallboxPL/register 
 1. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, nie może mieć ona w przedmiocie działania usług pośrednictwa sprzedaży miejsca na cele reklamowe w dowolnych mediach oraz nie możesz świadczyć wszelkich usług podobnych.
 1. Podczas rejestracji użyj prawdziwych danych. Jeśli zmienisz, dane które podasz, np. zmienisz adres zamieszkania – niezwłocznie nas o tym poinformuj.
 2. Jeśli będzie to niezbędne do ustalania wysokości prowizji lub do jej wypłacenia, możemy poprosić Cię o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów.
 3. Możesz zacząć i zakończyć działania w programie w dowolnym momencie lub ich nie rozpoczynać.
 4. Jeżeli chcesz zrezygnować z uczestnictwa w Programi napisz do nas mail na adres marketing@greenwallbox.pl. Wiadomość napisz z adresu e-mail, który jest zarejestrowany w programie.
 5. Możesz mieć tylko jedno konto w programie.
 6. Jeśli zrezygnujesz z uczestnictwa w programie  usuniemy Twoje dane, które są niezbędne do
  uczestnictwa w programie.
 7. W ramach programu nie możesz dostarczać treści niezgodnych z prawem. Np. w postach, w których udostępniasz link.

Zasady Programu

 1. Twoim podstawowym zadaniem jest promocja produktów ze sklepu internetowego.
 2. Aby dostać prowizję, musisz pozyskać klienta zgodnie z zasadami, które są opisane w regulaminie.
 3. Link oraz kod które wygenerujesz jest ważny bezterminowo. Oznacza to, że zawsze dostaniesz prowizję, jeśli klient użyje tego linku, aby zrobić zakupy w sklepie internetowym.
 4. To, za które zakupy klienta naliczyć Ci prowizję, wiemy dzięki znacznikowi, który dodajemy do wygenerowanego przez Ciebie linku. Dzięki znacznikowi wiemy, które zakupy były zrobione w sklepie internetowym, po wejściu przez link lub po użyciu kodu.
 5. Wejścia z linków się nadpisują, Oznacza to, że jeśli klient wejdzie do sklepu internetowego przez Twój link i zanim złoży zamówienie, wejdzie do sklepu internetowego jeszcze raz, przez link wygenerowany przez innego uczestnika – prowizję naliczymy temu drugiemu użytkownikowi.
 6. W ramach programu musisz działać zgodnie z prawem. Szczególnie z przepisami, które dotyczą reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 27 czerwca 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. W swoich poleceniach musisz umieszczać informację, że współpracujesz z nami w ramach programu.
 8. Linki oraz banery z linkami możesz umieszczać w Internecie: na stronach, serwisach www, grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, które należą do Ciebie. Jeśli właścicielem jest inna osoba musisz mieć zgodę na publikację od administratorów lub właścicieli w sposób zgodny z wewnętrznymi regulaminami tych miejsc. Kod możesz podawać w dowolny sposób.
 9. Nie wolno Ci wyświetlać sklepu internetowego jako pop-up, pop-under we wszelkich systemach wymiany i promocji.
 10. Miejsce, w którym umieszczasz linki nie może mieć reklam, których treść lub forma mogą zaszkodzić naszemu dobremu imieniu. Szczególnie dotyczy to stron z materiałami porno graficznym, nielegalnym oprogramowaniem, umożliwiającym nielegalne pobieranie muzyki i innymi podobnymi.
 1. Możemy Ci pomagać w promocji produktów, które biorą udział w programi i sklepu internetowego w Internecie np. udostępniać Ci dodatkowe materiały, informacje o polecaniu produktach, specjalnych ofertach i podobne.
 2. Gdy udostępniasz link lub podasz kod, musisz robić to zgodnie z prawem, a także normami społecznymi i etycznymi. Pamiętaj szczególnie:
 1. nie spamuj – czyli nie wysyłaj masowo wiadomości, listów lub postów do osób, które mogą tego nie chcieć;
 2. sposób, w jaki udostępniasz link, nie może nosić znamion przesyłania niezamówionej informacji handlowej;
 3. nie naruszaj prawa do prywatności osób, którym wysyłasz link;
 4. nie wymuszaj zakupu – nie możesz swoim działaniem zmuszać innych do używania Twoich linków;
 5. nie udostępniaj linku w serwisach o treściach pornograficznych, ideologicznych, które nawołują do przemocy, propagują rasizm, obrażają uczucia religijne bądź naruszają dobre obyczaje i podobnych;
 6. uwzględniaj powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 7. nie używaj linków, które aktywują się automatycznie, gdy klient wejdzie lub wyjdzie ze strony, na której jest link;
 8. nie uzależniaj dostępu do swoich usług od tego, czy klient aktywuje link, lub kliknie w reklamę z ukrytym linkiem;
 9. nie podszywaj się pod sklep internetowy we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, anonsach, reklamach, we własnych serwisach oraz materiałach reklamowych, niezależnie od tego jaka byłaby forma promocji sklepu internetowego;
 10. nie używaj reklam Google Ads oraz innych systemów reklamowych, lub innych uniemożliwiających wyświetlanie się reklam w wynikach wyszukiwania dla zapytań z użyciem słów green wallbox lub o zbliżonej treści albo formie w jakimkolwiek połączeniu z innym słowem. Nie korzystaj też z wszelkich zautomatyzowanych kampanii inteligentnych, elastycznych i po- dobnych – jeśli wykryjemy tego typu aktywności, możemy Cię poprosić o szczegółowy raport z tych działań;
 11. nie używaj programów do automatycznego dodawania wpisów, systemu wymiany linków oraz Presell Pages;
 12. nie umieszczaj linków lub innych odnośników tekstowych i graficznych, które zawierają linki, np. banery, w serwisach marketingowych nastawionych głównie na efekt sprzedażowy – marketing afiliacyjny; wyjątkiem jest 
 • sytuacja, w której:umieszczasz link w serwisach, których główną formą działalności nie jest marketing afiliacyjny rozumiany jako działania marketingowe nakierowane na efekt sprzedażowy; 
 • doradzasz produkt w odpowiedzi na zapytania potencjalnych klientów;
 1. nie możesz obiecywać klientom korzyści innych niż te, które są w sklepie internetowym;
 2. nie umieszczaj linków na stronach, które służą przede wszystkim do celów reklamowych, niezależnie od ilości reklamowanych tam podmiotów, produktów oraz usług. Jako stronę, która służy do celów reklamowych lub przede wszystkim do celów reklamowych rozumiemy stronę iinternetową, w której treści reklamowe przekraczają 25% treści lub powierzchni strony;
 3. nie umieszczaj linków w serwisach internetowych, które: 
 • zawierają w nazwie domeny słowa: rabat, tanio, kupon, kod, promocja, okazja, oferta, profit, green wallbox oraz ich odmiany, wyrazy pochodne, pokrewne, synonimy oraz wyrazy bliskoznaczne; 
 • służą do promowania produktów. Dotyczy to również podstron w tych serwisach;
 1. nie umieszczaj linków we wszelkiego rodzaju wtyczkach, które służą do porównywania cen i na stronach, które samoczynnie otwierają się w tle.
 1. Jeśli dostaniemy skargę na Twój temat, będziemy ją rozpatrywać indywidualnie, na podstawie regulaminu i prawa, a także weźmiemy pod uwagę racje oraz dobro Twoje oraz zgłaszającego.
 2. Nie dostaniesz prowizji, za zakupy własne, czyli jeśli, w zamówieniu zrobionym przy pomocy twojego linku, występujesz jako:
 1. osoba zamawiająca lub osoba, na którą ma zostać wystawiony dokument sprzedaży (imię i nazwisko lub firma);
 2. spółka, w której jesteś członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, wspólnikiem, prokurentem, likwidatorem lub pracownikiem.
 1. W ramach programu, aby polecać sklep internetowy, możesz powoływać się na inne działania o charakterze promocyjnym lub reklamowym, które prowadzimy, a które nie są związane z programem.
 2. Gdy klient kliknie w link, powinien być w pełni świadomy, że przechodzi do sklepu internetowego.
 3. Abyśmy naliczyli Ci prowizję, klient musi zrobic zakupy w sklepie internetowym w ciągu 24 godzin, od kiedy kliknie w link i wejdzie do sklepu – ponowne kliknięcie w ten sam link, powoduje odliczanie 24 godzin od nowa.
 4. Jeśli klient sklepu internetowego z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z zakupu produktu, anuluje zamówienie, zwróci produkt lub odstąpi od umowy, w którymkolwiek momencie jej trwania, niezależnie od przyczyny odstąpienia, w terminie do 45 dni kalendarzowych, od kiedy złoży zamówienie – wówczas wycofamy Twoją prowizję. Prowizja Uczestnika Programu zostanie pomniejszone o wartość prowizji przyznanej Uczestnikowi Programu za zakup wszystkich zwróconych produktów.
 5. Prowizja za produkt, jest naliczana od ceny sprzedaży netto danego produktu w sklepie internetowym w momencie, gdy klient złoży zamówienie. Jeżeli po złożeniu zamówienia i przyznaniu prowizji cena produktu zostanie zmieniona np. przez udzielenie rabatu, zostanie zmieniona również kwota prowizji.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności, za niedostosowanie systemów informatycznych Twoich oraz klientów sklepu internetowego, którzy wejdą do niego przez Twój link.
 7. Aby brać udział w programie musisz mieć: 
 1. dostęp do urządzenia z Internetem – z przeglądarką internetową za pomocą, której założysz konto w programie; 
 2. konto e-mail – jest niezbędne, aby założyć konto w programie. Twoim obowiązkiem jest zabezpieczyć urządzenie, którego korzystasz w taki sposób, aby uniknąć zagrożeń związanych z pracą przez Internet.

Prowizja

 1. Naliczymy Ci prowizję, jeśli klient zrobi zakupy w sklepie internetowym, po wejściu do niego przy pomocy Twojego linku lub kodu.
 2. W programie ambasadorskim Green Wallbox  są dwa typy prowizji: 
 1. podstawowa – jest nią objęty każdy produkt w ofercie sklepu internetowego; 
 2. specjalna – objęte nią są wybrane produkty.
 1. Jeśli produkt występuje w obu liniach prowizyjnych, naliczymy Ci tą, która jest dla Ciebie bardziej korzystna. 
 2. Aktualne stawki prowizji, znajdziesz w warunkach programu..
 3. Zawsze otrzymujesz pełną prowizję dostaniesz, jeżeli klient sklepu internetowego kupi produkt, lub jego wariant, przy pomocy linku lub kodu, który mu prześlesz.
 4. W Progrmaie, możesz polecać kilka produktów na raz.
 5. Nie przyznamy Ci prowizji jeśli:
 1. klient skopiuje link częściowo lub go edytuje, np. usunie fragment parametru Programu;
 2. klient sklepu internetowego nie skorzysta z twojego linka referencyjnego;
 3. jeśli link innego użytkownika nadpisze Twój link (klient sklepu internetowego skorzysta z innego linku do zakupu);
 4. podczas aktywacji linku przez klienta sklepu internetowego strona odsyłająca doda inne parametry do linku, które uniemożliwią nam jego identyfikację w programie;
 5. z przyczyn technicznych – niezależnych od nas sklep internetowy nie funkcjonuje prawidłowo.

Wypłata prowizji

 1. Prowizję naliczamy na podstawie zrealizowanych zamówień, które zostały złożone, przez Twoje linki. Listę zrealizowanych zamówień, znajdziesz w panelu użytkownika, gdy zalogujesz się do programu.
 2. Wypłata prowizji uwzględnia okres związany z możliwością zwrotu przez klienta sklepu interneto- wego zakupionego towaru.
 1. Prowizję możesz wypłacić, gdy zbierzesz minimum 100 zł. Aktualny stan portfela sprawdzisz w sekcji „Portfel”, na koncie użytkownika.
 2. Prowizję wypłacasz samodzielnie, przez konto użytkownika.
 3. Aby wypłacić prowizję, jako osoba prywatna:
 1. zaloguj się do swojego konta w Programie;
 2. kliknij w zakładkę „Ustawienia”;
 3. wybierz, że działasz jako osoba fizyczna;
 4. wypełnij formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe (imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, numer rachunku bankowego, numer PESEL oraz nazwę urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania);
 5. napisz email na adres marketing@greenwallbox.pl i podaj w nim, jaką kwotę chcesz wypłacić.
 1. Jeśli wypłacasz, jako firma lub w imieniu spółki prawa handlowego, abyśmy wypłacili Ci prowizję:
 1. zaloguj się do swojego konta w Programie;
 2. kliknij w zakładkę „Ustawienia”;
 3. wypełnij formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe (numer NIP);
 4. wystaw fakturę VAT z 30-dniowym terminem płatności na kwotę równą wypłacanej prowizji;
 5. napisz email na adres marketing@greenwallbox.pl i podaj w nim, jaką kwotę chcesz wypłacić i dodaj fakturę VAT, którą wystawiłeś:
 • na nasze dane;
 • z 30 dniowym terminem płatności;
 • na kwotę wypłaty z „Portfela” – podaj wartość netto;
 • nazwę usługi: „Prowizja w ramach programu poleceń”.
 1. Jeżeli wykryjemy, że prowizja została przez Ciebie uzyskana, przez naruszanie tego regulaminu – anulujemy ją, a jeśli już ją wypłaciliśmy – wezwiemy Cię do zwrotu.
 2. Jeżeli nie zgodzisz się z naszą decyzją, możesz złożyć reklamację zgodnie z pkt 63 do 67 regulaminu.
 3. Dane, które podczas rejestracji muszą być prawdziwe i aktualne na dzień wypłaty. Jeśli działasz
  w programie jako osoba fizyczna dane muszą umożliwić nam wystawienie dokumentu PIT 11, który wyślemy do Ciebie listem poleconym.
 4. Jeśli działasz w programie jako osoba prywatna wypłata prowizji jest przychodem z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2016 r. o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 2032 – dalej jako PitU), dlatego też na podstawie art. 42a PitU, przygotujemy dla Ciebie informację PIT-11 do końca lutego następnego roku podatkowego oraz przekażemy ją do Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego według Twojego miejsca zamieszkania. Przychód musisz wykazać w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny podatek.

Zamiana prowizji na kod rabatowy

 1. Możesz zamienić prowizję na kod rabatowy umożliwiający obniżenie ceny towarów kupowanych w sklepie o półtorakrotną kwotę prowizji. 
 2. Aby zamienić prowizję na kod rabatowy napisz email na adres marketing@greenwallbox.pl i podaj w nim, jaką kwotę chcesz i podaj jaką kwotę chcesz zamienić na kod rabatow.
 3. Otrzymasz kod rabatowy umożliwiający zakup w sklepie internetowym na kwotę podwójnej prowizji. 
 4. Kod prześlemy na twój adres e-mail zarejestrowany na koncie w programie w terminie 14 dni.
 5. Kod rabatowy pokrywa cenę brutto towarów zakupionych w sklepie internetowym. 
 6. Kod rabatowy może być użyty tylko raz. 
 7. Po użyciu kodu wartość zakupionych towarów nie może być mniejsza niż 1 zł. 
 8. Niewykorzystana wartość kodu nie jest przywracana na konto w programie. 

Jak możesz złożyć reklamację

 1. Reklamacje związane z Programem możesz złożyć pisemnie, na nasz adres, mejlem marketing@greenwallbox.pl.
 2. Możesz złożyć reklamację w ciągu 14 dni od zdarzenia, które zgłaszasz.
 3. W swojej reklamacji podaj swoje imię, nazwisko, adres oraz opis i datę zdarzenia, które zgłaszasz, z dopiskiem: „reklamacja pogramu ambasadorskiego”.
 4. Jeśli reklamacja dotyczy przyznanej prowizji podaj numer zamówienia, link za pomocą którego produkt został polecony. W takim przypadku możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do wery- fikacji zgłoszenia.
 5. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni, od kiedy ją otrzymamy.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parla mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Green Wallbox spółka z o.o., ul. Limanowskiego 3/24, 35-509 Kraków, KRS: 0000739964, NIP: 9592010823;
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Programu, w tym w celu wypłaty prowizji oraz w związku ze sprawozdawczością podatkowa i księgową. Dane będą też przetwarzane w celu monitorowania prawidłowego przebiegu Programu i przeciwdziałania nadużyciom. Jeśli wyrazisz zgodę dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Swoje dane osobowe Uczestnik Programu podaje dobrowolnie. Nie ma możliwości uczestnictwa w Programie bez podania danych.
 4. Niepełnoletni uczestnik Programu może w nim uczestniczyć tylko za zgodą opiekuna prawnego. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych – w granicach przewidzianych przepisami prawa możesz je sprostować, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania lub złożyć skargę do organu nadzorczego. Zawsze też możesz wycofać zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem). Więcej infor- macji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie greenwallbox.pl. w zakładce Polityka Prywatności. Znajduje się tam klauzula infformacyjna, zasady zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe oraz prawa jakie przysługują Uczestnikowi Programu.

Pozostałe informacje

 1. Będziesz starannie promować produkty dostępne w naszym sklepie internetowym, szczególnie dbaj o to, aby były aktualne.
 2. Nie możesz bez naszej zgody, udzielać potencjalnemu lub faktycznemu klientowi, innych gwarancji niż my.
 3. W swojej działalności poza programem, np. w bezpośrednich rozmowach z innymi osobami, będziesz dbał nienaganny wizerunek nasz i sklepu internetowego.
 4. Mamy prawo zmienić regulamin w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa. O zmianach w Regulaminie powiadomimy Cię podczas pierwszego logowania do Programu od wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od mo- mentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Programu. Zmiany w Regulaminie akceptujesz poprzez potwierdzenie komunikatu na stronie logowania do Programu. Jeśli nie zaakceptujesz zmian w Regulaminie wyrejestrujemy Cię z programu.
 5. Możemy zablokować lub zakończyć Twój udział w programie, jeśli nie będziesz się stosować do tego regulaminu. Zanim to zrobimy, przedstawimy Ci Twoje naruszenia, abyś mógł je wyjaśnić. W zależności od przewinienia możemy zablokować konto na 14 lub 30 dni lub na stałe.
 6. Jeśli stwierdzimy, że w czasie Twojego uczestnictwa lub po jego zakończeniu w programie, że prowizja
  była przez Ciebie zdobywana nieuczciwie, w sposób sprzeczny z regulaminem lub prawem, możemy
  anulować wypłaty prowizji, a od Ciebie żądać zwrotu, tych które wypłaciliśmy.
 7. Możemy Cię poprosić o informację, gdzie i jak polecasz nasze produkty. Twoja odpowiedź powinna
  być rzetelna i prawdziwa.
 8. Ponosisz odpowiedzialność za stosowanie się do wymogów prawa polskiego.
 9. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowią-
  zujące przepisy prawa.

Korzyści dla klientów

 1. Klient, który dokona zakupu przy użyciu linku lub skorzysta z Twojego kodu otrzyma rabat określony w Tabeli, który zostanie odliczony od ceny zakupu w dacie jego dokonania. 
 2. Twoja prowizja zostanie odliczona od ceny produktu uregulowanej przez klienta. 
 3. Rabaty naliczane są od ceny netto.