Gwarancja

3 letnia gwarancja door-to-door

Jesteśmy pewni naszych produktów, dlatego zapewniamy 3-letnią gwarancję door-to-door. W przypadku niektórych produktów możliwe jest również przedłużenie gwarancji do 5 lat.

Dowiedz się więcej o naszej gwarancji

GREEN WALLBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 30-551 Kraków, ul. Limanowskiego 3/24, udziela gwarancji jakości na sprzedawane przez siebie ładowarki samochodowe (Wallbox).

GREEN WALLBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia bezpłatna przesyłkę urządzenia (door – to – door) w okresie gwarancji w celu jego naprawy.

GREEN WALLBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia po okresie gwarancji możliwość naprawy odpłatnej oraz przesyłkę urządzenia (door – to – door).

W celu ułatwienia realizacji uprawień z gwarancji zalecane jest zachowanie oryginalnego opakowania, w którym dostarczono urządzenie.

Gwarancja jakości obejmuje wady w eksploatacji urządzenia powstałe w okresie jej obowiązywania i spowodowane przyczynami wewnętrznymi.

Gwarancja obejmuje całe urządzenie w stanie w jakim zostało dostarczone.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, w szczególności uszkodzeń mechanicznych, skutków nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją montażu, podłączenia lub użytkowania, w tym skutków przepięć i wyładowań atmosferycznych. Gwarancja nie obejmuje starzenia się urządzenia i utrata wyglądu, w szczególności pod wpływem warunków atmosferycznych.

Utrata uprawnień z gwarancji jakości następuje w przypadku nieuprawnionego rozmontowania urządzenia i na skutek samodzielnego dokonywania napraw, w szczególności w wyniku otwarcia lub rozszczelnienia obudowy.

GREEN WALLBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje naprawę urządzenia i przywrócenie jego sprawnego działania lub wymianę urządzenia na wolne od wad w terminie 14 dni od jego otrzymania.

W celu skorzystania z gwarancji należy powiadomić GREEN WALLBOX Spółka z o.o. przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@greenwallbox.pl oraz zgodnie z instrukcjami przesłać urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym nieuszkodzenie urządzenia w transporcie.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego GREEN WALLBOX zapewnia bezpłatną przesyłkę kurierską w celu wykonania uprawnień z gwarancji oraz przesyła urządzenie po naprawie na adres nadawcy bez pobierania opłat. W przypadku dostarczenia urządzenia w inny sposób koszty dostarczenia nie są zwracane.

W celu zlecenia naprawy po okresie gwarancji lub dokonania naprawy nieobjętej gwarancją w okresie jej obowiązywania należy powiadomić GREEN WALLBOX przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@greenwallbox.pl oraz zgodnie z instrukcjami GREEN WALLBOX przesłać urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym nieuszkodzenie urządzenia w transporcie.

Przed dokonaniem naprawy odpłatnej GREEN WALLBOX określi jej koszt i będzie oczekiwać potwierdzenia zleceniodawcy. W przypadku niepotwierdzenie zlecenia urządzenie zostanie zwrócone bez pobierania żadnych opłat, w tym opłat za skorzystanie z serwisu door – to – door.

Okres gwarancji określony jest miesiącach, latach lub miesiącach lub latach. Okres gwarancji liczy się od dnia otrzymania sprzętu przez odbiorcę i kończy się po upływnie odpowiedniej liczby miesięcy, lat lub miesięcy i lat w tym samym dniu miesiąca, w którym się rozpoczął okres jego liczenia.

Zgłoszenie usterki na adres kontakt@greenwallbox.pl w okresie obowiązywania gwarancji jakości jest wystarczające do skorzystania z wynikających z niej uprawnień niezależnie.

Okres gwarancji dla ładowarek samochodowych jest określony w dokumencie sprzedaży i wynosi nie mniej niż 24 miesiące.

GREEN WALLBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje naprawę urządzenia i przywrócenie jego sprawnego działania lub wymianę urządzenia na wolne od wad w terminie 14 dni od jego otrzymania.

W celu skorzystania z gwarancji należy powiadomić GREEN WALLBOX Spółka z o.o. przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@greenwallbox.pl oraz zgodnie z instrukcjami przesłać urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym nieuszkodzenie urządzenia w transporcie.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego GREEN WALLBOX zapewnia bezpłatną przesyłkę kurierską w celu wykonania uprawnień z gwarancji oraz przesyła urządzenie po naprawie na adres nadawcy bez pobierania opłat. W przypadku dostarczenia urządzenia w inny sposób koszty dostarczenia nie są zwracane.

W celu zlecenia naprawy po okresie gwarancji lub dokonania naprawy nieobjętej gwarancją w okresie jej obowiązywania należy powiadomić GREEN WALLBOX przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@greenwallbox.pl oraz zgodnie z instrukcjami GREEN WALLBOX przesłać urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym nieuszkodzenie urządzenia w transporcie.

Przed dokonaniem naprawy odpłatnej GREEN WALLBOX określi jej koszt i będzie oczekiwać potwierdzenia zleceniodawcy. W przypadku niepotwierdzenie zlecenia urządzenie zostanie zwrócone bez pobierania żadnych opłat, w tym opłat za skorzystanie z serwisu door – to – door.

Okres gwarancji określony jest miesiącach, latach lub miesiącach lub latach. Okres gwarancji liczy się od dnia otrzymania sprzętu przez odbiorcę i kończy się po upływnie odpowiedniej liczby miesięcy, lat lub miesięcy i lat w tym samym dniu miesiąca, w którym się rozpoczął okres jego liczenia.

Zgłoszenie usterki na adres kontakt@greenwallbox.pl w okresie obowiązywania gwarancji jakości jest wystarczające do skorzystania z wynikających z niej uprawnień niezależnie.

Okres gwarancji dla ładowarek samochodowych jest określony w dokumencie sprzedaży i wynosi nie mniej niż 24 miesiące.